Rabobank Oss Bernheze

Stg. Goede Doelen Heeswijk-Dinther

De Stichting organiseert dat er in een week voor landelijke goede doelen wordt gecollecteerd, zodat alle bewoners maar een keer per jaar een collectant aan de deur krijgen.

Bestedingsdoel

Materialen voor het inzamelen van collectes waaronder collectebussen en voor het maken van Pr-materiaal om de collecteweek te promoten.
Resultaat:€ 340,10