Rabobank Oss Bernheze

St. Joris & St. Sebastiaan Gilde

Het Sint Sebastiaangilde is het schuttersgilde van Oss. Wij luisteren vele evenementen op zoals: opening rotonde Jan Cunencentrum, 4 mei viering, Kermis mis, 75 jaar bevrijding Oss. Daarnaast doen wij trommelen, vendelen, Kruisboogschieten, geweerschieten, jeu de boules en/of een kaartje leggen of gezellig buurten.

Bestedingsdoel

Wij zijn in de opstartfase van een nieuwe activiteit bij het gilde, nl. Handboogschieten.
, een activiteit die de jeugd erg aanspreekt. Met geld van Rabo clubsupport willen wij dit graag verder promoten om nieuwe jeugdleden aan ons te binden.
Resultaat:€ 95,80