Rabobank Oss Bernheze

Stg Ouderraad Basisschool De Bogaard

Wij ondersteunen basisschool "de Bogaard" in diverse activiteiten die we voor onze kinderen organiseren.

Bestedingsdoel

Dit schooljaar zetten we samen met school, ouders en kinderen diverse acties op touw om een nieuw schoolplein te realiseren. Met het nieuwe schoolplein streven we een combinatie van vergroening en uitdaging na. Kinderen krijgen tijdens het spelen, ruimte om te ontdekken, risico's in te schatten, grenzen te verleggen en tot rust te komen. Het openbare plein is na schooltijd toegankelijk voor iedereen!
Resultaat:€ 282,62