Rabobank Oss Bernheze

Sint Willebrordusgilde

Het Schuttersgilde Sint-Willebrordus, gevestigd te Heeswijk, Noord-Brabant op
De Schuttershof in de Fokkershoek 8a en heropgericht 16 januari 1963 heeft ten doel:

Geoefende:
• Vendeliers
• Tamboers
• Bazuinblazers
• Geweer- en Kruisboogschutters
• Jeu de Boulers
• Standaardrijders
te vormen volgens de regels opgenomen in de reglementen en besluiten die daarvoor ingericht zijn.
Door gezellig samen zijn, de vriendschap onder haar leden te verstevigen.

Bestedingsdoel

Vanwege aanwas nieuwe leden moeten we nieuwe hoeden aankopen.
Ga naar de website van Sint Willebrordusgilde
Resultaat:€ 474,23