Rabobank Oss Bernheze

Kernraad Lithoijen

Toen de gemeente Lith is overgenomen door de gemeente Oss is de Dorpsraad Lith ontstaan met voor iedere kern een raad die meedenken over alles wat er speelt in de gemeenschap. We zijn een soort denktank en adviseur voor de gemeente Oss wat betreft het dorp Lithoijen. Dit kan gaan over de infrastructuur, groen, woningbouw, kermis, voorzieningen en zo nog veel meer dingen om het leefklimaat goed te houden of zelfs te verbeteren. En dit geheel op vrijwillige basis.

Bestedingsdoel

Wij hebben het behoud van groen in Lithoijen hoog op de prioriteitenlijst staan. Toen eind 2017 13 van de 14 bomen op het schoolplein gekapt moesten worden werden wij niet blij. We zijn gaan kijken of er toch mogelijkheden waren om het toch al veelal betegelde schoolplein te vergroenen. Er is een clubje ontstaan van betrokken ouders en kinderen en we hebben een mooi plan gemaakt. Maar nu moet het spaarpotje nog gevuld worden om dit mooie plan, een plein voor de hele gemeenschap te realiseren.
Resultaat:€ 459,86