Rabobank Oss Bernheze

Stg Jongeren op Pad

Jop is voor Vinkelse jongeren (klas 1 t/m 3 van de middelbare school). Wij organiseren activiteiten voor deze groepen met als doel ze de kans te bieden met elkaar in contact te blijven. De activiteiten zijn zowel leuk als leerzaam.

Bestedingsdoel

Voor het komende jaar willen we de jongeren diversen activiteiten aanbieden. Met het geld van Rabo ClubSupport kunnen we deze activiteiten bekostigen.
Resultaat:€ 344,89