Rabobank Oss Bernheze

Oudervereniging De Beekgraaf

De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met directie, leerkrachten en vrijwillige ouders activiteiten gedurende het hele schooljaar rondom de thema’s “Informatie”, “Lesgebonden activiteiten”, “Evenementen”, “Materialen” en “Veiligheid, Sport en gezondheid”.
Deze activiteiten worden betaald uit de inkomsten van de ouderbijdrage.
Het beleid is er op gericht dat we door middel van ouderparticipatie, streven naar een samenwerking tussen ouders/verzorgers en het Beekgraafteam.

Bestedingsdoel

Pleinplakkers: versiering voor op het schoolplein!
Pleinplakkers zijn kleurrijke en slijtvaste stickers voor op het schoolplein.
Ze zijn geschikt als educatieve pleinversiering, maar je kunt ze ook gebruiken voor verschillende pleinspelen.
Je kunt hierbij denken aan onder andere hinkelbanen, een alfabetspel, cijferslangen en verkeerspleinen.
Pleinplakkers zijn zeer slijtvast, milieuvriendelijk, vorst-, sneeuw- en zoutbestendig.
Resultaat:€ 474,23