Rabobank Oss Bernheze

Gilde van St. Jan

Het St. Jansgilde, de enige vereniging in het slechts 65 zielen tellende Neerlangel, stelt zich tot doel de leefbaarheid en de ontmoeting van de dorpsbewoners te behouden.

Bestedingsdoel

Het Gilde van het St. Jan organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor dorpsgenoten en mensen uit de wijde omgeving. Voor de sociale binding willen we deze mensen van koffie voorzien en de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten.
Resultaat:€ 258,67