Rabobank Oss Bernheze

Oudervereniging 't Maxend

Alle ouders met een kind op basisschool ’t Maxend vormen samen de oudervereniging. Op een basisschool is de samenwerking tussen het team van school en de ouders/verzorgers van de leerlingen van groot belang. De oudervereniging helpt het team van basisschool ’t Maxend met de organisatie van activiteiten op (en rond) school in de loop van het schooljaar, zoals schoolreisje, koningsspelen, versieren van de school, luizenpluizen en brigadieren.

Bestedingsdoel

Wij willen bijdragen aan het groener maken van het schoolplein, met voldoende beschutting voor de kinderen op hete zomerdagen, waarbij ook gelet wordt op de veiligheid. Op deze manier maken we het schoolplein leefbaarder en worden de kinderen gestimuleerd om bewegend te leren.
Resultaat:€ 330,52