Rabobank Oss Bernheze

Stg. Herpen in Woord en Beeld

De stichting heeft veel vrijwilligers en functioneert als een vereniging. Het doel van de stichting is het ontwikkelen van activiteiten tot behoud van het cultureel erfgoed ten behoeve van de gemeenschappen die horen tot het grondgebied van de Dorpsraad Herpen. Daarnaast zet de stichting zich in voor de leefbaarheid in deze gemeenschappen. Zo is de stichting een klankbord voor de Dorpsraad en lid van WIJ-landHerpen. Samen in gesprek rondom het behoud van de lokale kunst, cultuur en historie.

Bestedingsdoel

Rode draad project: Samen stilstaan en nadenken over wat vrijheid nu eigenlijk betekent.
Op 17.09.2019 is / was de Kickoff 'Samen 75 jaar bevrijding herdenken in het Dorpsraad gebied Herpen'. Aan de hand van persoonlijke verhalen van overlevenden en een expositie. De verhalen zijn vastgelegd op film. Het vervolg is een traject met basisschoolleerlingen, o.a. met een gastles en middag samen op stap naar historie rondom de Tweede Wereldoorlog. Met als eindpunt de dodenherdenking op 04 mei 2020
Ga naar de website van Stg. Herpen in Woord en Beeld
Resultaat:€ 191,61