Rabobank Oss Bernheze

Efkes Anders

Toneel vereniging, toegankelijk voor iedereen om deel te nemen.
Vermaak voor publiek.

Bestedingsdoel

Gelden worden gebruikt voor decor, grime en overige kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van april 2020.
Resultaat:€ 373,63