Rabobank Oss Bernheze

KBO Heilig Hart / de Vlashoek

De KBO afd H.Hart/Vlashoek is een actieve vereniging voor ouderen in Oss en in het bijzonder voor de gebieden Oss Noord-West, Krinkelhoek en De Vlashoek. De afd heeft 400 leden en is gehuisvest in De Bonte Hoef. Daar ontmoeten de ouderen elkaar, doen samen aan ontspanning en sport, nemen deel aan culturele- en zingevingsactiviteiten en worden hun individuele- en collectieve belangen behartigd. Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden.

Bestedingsdoel

Omdat onze afd. 50 jaar bestaat, willen wij iets bijzonders doen voor onze leden. Wij gaan een Oud Hollandse Spelendag organiseren met leuke oude spelletjes, muziek, poffertjes, frietkraan e.d. Alle leden kunnen aan deze dag deelnemen. Het wordt een fijne en gezellige dag waarbij iedereen leuke herinneringen kan ophalen.
Resultaat:€ 934,09