Rabobank Randmeren

Chr.Gem.Zangver.Tot Nut en Genoegen

Wij zijn een christelijk gemengde zangvereniging, die minimaal 1x per jaar een concert geeft en daarnaast optreedt in woon- en zorgcentra. Daarvoor wordt er wekelijks gerepeteerd in het verenigingsgebouw te Huinen. Zingen is gezond en maakt blij. Door datgene wat men zingt voelen zowel de leden als luisteraars zich met elkaar verbonden.

Bestedingsdoel

Dit jaar bestaat de vereniging op 29 november 2019 90 jaar en daarom dit jubileumconcert in De Oude Kerk te Putten. Een concert geven brengt veel kosten met zich mee. De vereniging wil nu graag een feestelijk concert geven met musici naast een pianist en organist. Daarnaast een mooi en uitgebreider programmaboekje met informatie over de vereniging, musici en natuurlijk het programma. Uw support, stem en aanwezigheid op dit mubileumconcert is meer dan welkom.
Ga naar de website van Chr.Gem.Zangver.Tot Nut en Genoegen
Resultaat:€ 373,23