Rabobank Randmeren

Vogelver.'De Putter'

Onze vereniging bestaat uit leden die hobby-matig vogels kweken. Maandelijks komen we bij elkaar in ons clubgebouw waar regelmatig keurmeesters uitgenodigd worden om ons "bij te scholen". Jaarlijks vindt er een keuring plaats met aansluitend een vogelshow. De show wordt door veel Puttenaren (ouders met kinderen) en belangstellenden uit de ons omringende plaatsen bezocht.

Bestedingsdoel

Wij willen de opbrengst graag besteden aan het onderhoud van ons clubgebouw. En dan specifiek aan het schilderwerk buiten en binnen en ook aan de bestrating rondom ons clublokaal.
Ga naar de website van Vogelver.'De Putter'
Resultaat:€ 294,51