Rabobank Randmeren

Chr.Interk.Mannenkoor Fontanus

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van, het beoefenen van en het uitvoeren van de zang
in de ruimste zin van het woord als uiting van godsdienstig leven en als middel tot verrijking daarvan.

Bestedingsdoel

Het geld zal worden besteed aan de aanschaf van nieuwe muziekstukken
Ga naar de website van Chr.Interk.Mannenkoor Fontanus
Resultaat:€ 708,84