Rabobank Randmeren

Gem.Zangver.De Lofstem

Wij zijn een gemengde zangvereniging en ons repertoire kenmerkt zich vooral in het eenvoudige geestelijke lied, waarbij wordt gezocht naar bewerkingen die de tekst extra onderstrepen en muzikaal gezien kwaliteit hebben.

Bestedingsdoel

Het zal besteed worden aan alles wat er voorhanden komt in onze vereniging. Vooral aan het organiseren van concerten. Die kosten tegenwoordig aardig wat. Vooral als je er musici bij wilt hebben. In november hopen we een koorreisje te maken naar Ladelund, daar willen we ook een bijdrage aan leveren. Ook komen we nog iets te kort voor een piano en we beginnen alweer te sparen voor nieuwe kleding.
Resultaat:€ 858,00