Rabobank Randmeren

Chr. Muziekver. Excelsior

Excelsior is opgericht in 1907 en heeft tot doel de jeugd en volwassenen kennis te laten maken met muziek en van muziek te laten genieten.

Bestedingsdoel

Een van de middelen is het elk jaar bezoeken van scholen om de jeugd enthousiast te maken lid te worden van Excelsior.
Ga naar de website van Chr. Muziekver. Excelsior
Resultaat:€ 663,26