Rabobank Randmeren

Chr. Korfbalvereniging Unitas

CKV Unitas/Perspectief
In 1961 opgericht en sinds 1971 woonachtig op het Slingerbos verzorgt CKV Unitas/Perspectief al meer dan 50 jaar korfbal in Harderwijk. CKV Unitas/Perspectief timmert al jaren zowel kwalitatief als kwantitatief stevig aan de weg. Met alle jeugdteams op hoofdklasseniveau en haar hoofdmacht behorend tot de beste 24 ploegen van Nederland heeft CKV Unitas/Perspectief een sterke regionale aantrekkingskracht richting nabijgelegen gemeenten.

Bestedingsdoel

De huidige accommodatie op het slingerbos is al enige jaren aan vervanging toe, zowel de kantine als de kleedkamers zijn gedateerd. Gezamenlijk met Handbalvereniging Harderwijk is de vereniging plannen gaan maken voor een nieuwe accommodatie bestaande uit verschillende fases. Fase één is nog in volle gang: de aanleg van de nieuwe velden. Fase twee betreft een nieuw clubhuis met kleedkamers welke op korte termijn gebouwd moet worden.
Ga naar de website van Chr. Korfbalvereniging Unitas
Resultaat:€ 634,26