Rabobank Randmeren

Christelijke Gemengde Zangvereniging Euodia

Christelijk Gemengde Zangvereniging Euodia

Bestedingsdoel

Omdat het koor dit jaar zijn 85 jarig jubileum viert willen we graag nieuwe kleding aanschaffen voor de koorleden.
Resultaat:€ 323,51