Rabobank Randmeren

De Puttense Boerendansers

De vereniging heeft ten doel:
a. Het instuderen van boerendansen in het bijzonder en van andere dansen uit vroegere jaren
b. De Folklore voornamelijk in dans, zang en klederdracht levend te houden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zij, alles in de ruimste zin van het woord.
c. Zij tracht dit doel voornamelijk te bereiken door het optreden voor publiek.

Bestedingsdoel

Wij trachten nog wat meer mensen enthousiast te maken voor onze vereniging, zodat we nog vele jaren vooruit kunnen met onze activiteit. Om dit te bereiken gaan we een ledenwervingsactie starten. Hieruit voortvloeiend zal er weer extra kleding moeten worden aangeschaft, hetgeen uiteraard de nodige kosten met zich meer zal brengen.
Ga naar de website van De Puttense Boerendansers
Resultaat:€ 625,98