Rabobank Randmeren

Shanty-en gezelligheidsk.Ermeluiden

De vereniging, die geen winstoogmerk kent, heeft ten doel de beoefening van de zangkunst in het algemeen, met instrumentale begeleiding.
Het beginsel van de vereniging is om in een kameraadschappelijke sfeer samen shanty-en gezelligheidsliederen te zingen en daar zelf als koorleden plezier in te hebben. De vereniging tracht haar doel te bereiken door de volgende activiteiten, die niet in strijd mogen zijn met gemeld doel en beginsel, o.a
- Het houden van repetities
- Geven van optredens

Bestedingsdoel

Vervanging van gedeelten van het drumstel en aanvulling en tevens vervanging van geluidsapparatuur.
Resultaat:€ 369,08