Rabobank Randmeren

Vriendenstichting V.V.O.G.

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van Voetbalvereniging Ons Genoegen (hierna ook te noemen: V.V.O.G.), gevestigd te Harderwijk, in de breedste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het organiseren van evenementen;
b. het werven van sponsoren;
c. het bevorderen van het voetbalklimaat;
d. het verrichten van alle verdere handelingen.

Bestedingsdoel

De doelstelling is duidelijk: VVOG en Harderwijk beter op de kaart zetten. Gelden worden besteed aan G-voetbal, jeugdvoetbal, voorzieningen etc.
Ga naar de website van Vriendenstichting V.V.O.G.
Resultaat:€ 315,22