Rabobank Randmeren

Stichting Feel Good Games

Sport en bewegen is voor kwetsbare burgers bijzonder belangrijk. Sport en bewegen biedt namelijk de basis voor een betere gezondheid, meer welbevinden en een betere kwaliteit van leven. Sport en bewegen betekent ook Meedoen in de samenleving. Sport en bewegen is belangrijk voor kwetsbare mensen die thuis wonen. Maar het is eveneens belangrijk dat Sport en bewegen wordt ingebed in de trajecten van cliƫnten die in de instellingen verblijven.

Bestedingsdoel

De fysieke en mentale gesteldheid van kwetsbare groepen is over het algemeen niet goed, de ervaren kwaliteit van leven is navenant. Voor veel kwetsbare mensen is er dikwijls sprake van een slechte gezondheid, gecombineerd met een ongezonde levensstijl en soms ook met alcoholgebruik en/of drugs. Veel kwetsbare burgers ervaren onvoldoende kwaliteit van leven.

Sport en bewegen biedt een kans om hierin verandering te brengen. De fysieke gesteldheid van mensen verbetert als ze gaan sporten en in b
Ga naar de website van Stichting Feel Good Games
Resultaat:€ 74,92