Rabobank Randmeren

Ger. zangver. tot 's 'Heren Glorie'

de vereniging heeft tot doel het zingen van geestelijke liederen en het geven van twee concerten per jaar

Bestedingsdoel

daar de concerten veel geld kosten vanwege het concert en de solo muziekkanten staan onze financien onder druk.
Resultaat:€ 161,92