Rabobank Randmeren

Verenigingsgebouw Buurtschap Huinen

Het stichten en het instand houden van een verenigingsgebouw in de buurtschap Huinen onder Putten en het te stichten gebouw ter beschikking te stellen van alle Christelijke, maatschappelijke en buurtbelangen.

Bestedingsdoel

Het aanbrengen van zoveel zonnepanelen op het dak van het verenigingsgebouw aan de Huinerschoolweg 3, dat alle te gebruiken elektriciteit zelf wordt opgewekt.
Resultaat:€ 232,36