Rabobank Randmeren

Wijdt Hem uw Kunst

Het Christelijk gemengd koor "Wijdt Hem Uw Kunst" uit Harderwijk werd opgericht in 1953 en heeft op dit moment 65 leden. Sinds 2018 staat het koor onder leiding van Marijn de Jong. Het koor verleent haar medewerking aan verschillende zangavonden in Harderwijk en omgeving zoals de jaarlijks terugkerende Kerstzangdienst en Paaszangdienst in de Chr. Geref. Kerk te Harderwijk. De naam van het koor is ontleend aan het tweede vers vers van Psalm 33. Het koor oefent iedere woensdagavond.

Bestedingsdoel

Koormuziek, bekostigen musici die tijdens onze uitvoeringen met ons meedoen
Ga naar de website van Wijdt Hem uw Kunst
Resultaat:€ 182,64