Rabobank Randmeren

Hervormd Kerkkoor

Als Hervormd Kerkkoor geven wij concerten als kerkkoor en vaak ook in groter verband als onderdeel van de Verenigde Veluwse Koren.
In de statuten staat vermeld: "De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de koorzang en de bevordering van de muziek- en zangkunst".
Dit betekent dat wij wekelijks, met uitzondering van de vakanties, bij elkaar komen om muziek te oefenen onder leiding van onze dirigent. Dit zijn fijne avonden waarin het goed is om elkaar te ontmoeten en samen te zingen.

Bestedingsdoel

Het Hervormd Kerkoor geeft op 4 oktober 2019 haar najaarsconcert in de Oude Kerk van Ermelo. Het thema is dit jaar "Israƫl". Hiervoor hebben wij een aantal nieuwe muziekstukken nodig. Ook worden wij in dit concert begeleid door musici van Parlando. Het belooft een mooi concert te worden.
Het geld wat wij ontvangen uit deze clubkas campagne wordt o.a. gebruikt voor dit concert en voor komende concerten.
Ga naar de website van Hervormd Kerkkoor
Resultaat:€ 402,23