Rabobank Randmeren

Stichting Volkskerstzang Harderwijk

De Volkskerstzang is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

De vertelling van het Kerstverhaal;
Er is ruimte voor veel samenzang;
Ee koren worden begeleid door een vaste pianist;
Alle koren krijgen de gelegenheid zich ruimschoots te presenteren;
De samenzang wordt standaard begeleid door het concertorkest van de Stedelijke Harmonie Harderwijk;
Voorop staat dat de uitvoeringen laagdrempelig zijn en voor een ieder toegankelijk.

Bestedingsdoel

De organisatie en uitvoering van de Volkskerstzang in het dolfinarium te Harderwijk
Ga naar de website van Stichting Volkskerstzang Harderwijk
Resultaat:€ 269,65