Rabobank Randmeren

Bridgeclub Ermelo

Wij zijn een bridge verenging voor iedereen. Actief met diverse activiteiten tijdens de clubavond voor leden en daarnaast open toernooien en middagbridge op dinsdag voor iedereen. Wij hebben passie voor deze denksport en organiseren regelmatig themalessen en cursussen voor beginners en gevorderden. Wij brengen onze passie voor het bridgespel ook over op de jeugd. Wij geven sinds zes jaar bridgelessen op de diverse basisscholen en het voortgezet onderwijs in Ermelo en Harderwijk.

Bestedingsdoel

De lesboeken voor de Jeugd zijn geschreven in de jaren ’90 en niet meer geschikt. Wij zijn een pilot gestart om de boeken te herschrijven en willen deze graag in kleur als werkboek bij de diverse scholen gebruiken.
De pilotmethode bestaat uit 5 werkboeken, voor drie niveaus A5 formaat met ongeveer 60 pagina’s per boek. We hebben een uitgever gevonden die deze boeken voor € 2,50 per stuk wil drukken. De kosten voor komend jaar voor deze boekjes zijn € 1250,-.
Ga naar de website van Bridgeclub Ermelo
Resultaat:€ 493,39