Rabobank Randmeren

Schaakclub EN Passant

Het beoefenen en bevorderen van de schaaksport en daarnaast vervult de schaakclub een sociale en sportieve functie door middel van het huisvesten van diverse denksporten en vrijwilligersorganisaties

Bestedingsdoel

De gelden zullen dit jaar gebruikt worden ter dekking van de kosten van de in april 2019 aangeschafte AED-apparatuur.
Resultaat:€ 186,78