Rabobank Randmeren

Stichting Schoolvoetbal Harderwijk

Organisatie van het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de basisscholen in Harderwijk

Bestedingsdoel

Organiseren van het schoolvoetbaltoernooi
Resultaat:€ 418,80