Rabobank Randmeren

Stichting Kynokien

Stichting Kynokien heeft als doelstelling het bevorderen van kynologische kennis.
Om het doel van de stichting te bereiken doet Stichting Kynokien onder andere het volgende:
-Organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en workshops;
-Geven van advies, informatie en/of begeleiding;
-Samenwerking met diverse organisaties en instellingen
Stichting Kynokien werkt op non-profit basis en beoogt niet het maken van winst.

Bestedingsdoel

Aanschaffen van nieuw lesmateriaal, waaronder een trimtafel en een projectiescherm om op meerdere locaties lezingen en workshops te kunnen verzorgen.
Ga naar de website van Stichting Kynokien
Resultaat:€ 70,77