Rabobank Salland

Soli Deo Gloria

Doel: Iedereen laten genieten van onze muziek.

Bestedingsdoel

Aanschaf nieuwe muziek t.g.v. 55-jarig bestaan
Resultaat:€ 184,90