Rabobank Salland

Scheidsrechtersver. D'ter en omstr.

De Deventer Scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSV) is een actieve vereniging voor scheidsrechters. Het doel van de vereniging is het verstevigen van de (bestaande) onderlinge contacten tussen de scheidsrechters en het op peil houden en verhogen van het niveau van de arbitrage.

Bestedingsdoel

Elke donderdagavond is er vanaf 19.30 uur een conditietraining op het sportveld bij onze accommodatie. Daarna vindt vanaf 21.00 uur in het clubgebouw de clubavond plaats met telkens een wisselende activiteit. Hierbij valt te denken aan spelregelavonden, ontspanningsactiviteiten, het bespreken van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen uit de voetballerij/scheidsrechterswereld of een bijdrage van een gastspreker van buiten de vereniging.
Ga naar de website van Scheidsrechtersver. D'ter en omstr.
Resultaat:€ 447,34