Rabobank Salland

Hippische Vereniging de Heemruiters

Hippische Vereniging de Heemruiters is een vereniging die in de meest brede zin haar leden de mogelijkheid biedt zich in hippische sportactiviteiten te ontplooien. Deze activiteiten betreffen paardrijden, ponyrijden, mennen, manegelessen, het beheren en exploiteren van een hippische accommodatie, het organiseren van hippische evenementen en alles dat daarmee verband houdt. Ze hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de paarden- en ponysport in verenigingsverband.

Bestedingsdoel

Elk jaar gaan onze leden op ponykamp en het zou leuk zijn om daar een extra activiteit te kunnen organiseren. Onze hindernissen worden na een intensief gebruik in de winter onderhouden en opnieuw geschilderd. Ook daar zal een deel van het geld naar toe gaan. Tevens willen we graag bijdragen aan het realiseren van een kantine aan de manegekant zodat de ouders en belangstellenden een fijne plek hebben tijdens de lessen. Uw bijdrage kunnen we goed gebruiken. Alvast bedankt voor uw stem !!!
Ga naar de website van Hippische Vereniging de Heemruiters
Resultaat:€ 310,16