Rabobank Salland

Rijver De Schalkruiters

Rijvereniging De Schalkruiters biedt de gelegenheid om in verenigingsverband de paardensport te beoefenen.

Bestedingsdoel

Het mogelijk maken en stimuleren van paardensport in de regio.
Resultaat:€ 65,61