Rabobank Salland

Snel en Sportief

Gymnastiekvereniging Snel en Sportief

Bestedingsdoel

Om alles op alles te zetten, dat onze gymvereniging ondanks weinig leden in ons kleine actieve dorp financieel kan blijven bestaan. Geld om leuke dingen te doen voor ledenwerving.
Resultaat:€ 113,33