Rabobank Salland

KBO-Overijssel afd.Schalkhaar

KBO is een ouderen bond . wij doen al meer dan 25 jaar aan belangen behartiging, voorlichting,
ontspanning, belangstelling en zorg voor en om ouderen van Schalkhaar. Mogelijkheden voor ouderen om in bekende kring elkaar te ontmoeten tijdens een voorlichtingsmiddag, tijdens een ontspannende gezellige middag, een etentje, een bezoek aan een interasant museum een plezierige vakantie, een fietstocht ect. KBO bond is van ouderen, maar vooral voor ouderen.

Bestedingsdoel

Onze printer heeft zijn beste dagen gehad, Een bimer moeten we af en toe huren
Resultaat:€ 447,34