Rabobank Salland

St. Vr. vd Stevenskamp

De St.heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het woon-zorgcentrum Stevenskamp te Heeten en de daarmee verbonden woningen. Zij wil activiteiten ontplooien op die gebieden welke door Stevenskamp binnen het raam van het daarvoor We zouden graag een Panasonic Oled TV geldende budget, niet worden bestreken en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen. De St. beoogt geen winstoogmerk.

Bestedingsdoel

We zouden graag een Panasonic Oled TV TX65FZW835NL aan willen schaffen voor de bewoners van Stevenskamp. De prijs hiervoor is: € 2995,00
Resultaat:€ 357,88