Rabobank Salland

Toneelver. Ars-Longa

Ars Longa is een Toneelvereniging uit Heeten. Wij brengen elk jaar voor een breed publiek een toneelvoorstelling (meerder malen) op het toneel in Heeten.

Bestedingsdoel

Ars Longa wil ook in 2019 verder gaan met het optimaliseren & renoveren van podium- en decor onderdelen. Veel delen moeten vervangen of gerestaureerd worden.

Voor een buitenstaander zijn het vaak onderdelen die niet direct zichtbaar zijn, maar ze zijn van wezenlijk belang om op een verantwoorde manier onze toneelvoorstellingen te kunnen uitvoeren. Daarnaast blijven wij streven om de entreeprijzen voor een zo breed mogelijk publiek acceptabel te houden.
Resultaat:€ 131,22