Rabobank Salland

Historische Vereniging Raalte eo

Het onderzoek met betrekking tot de historie van de regio Raalte ondersteunen, stimuleren en intensiveren.

Bestedingsdoel

Zichtbaar maken van contouren van de middeleeuwse burcht van Ramele in het kader van het 900 jarig bestaan van Raalte
Ga naar de website van Historische Vereniging Raalte eo
Resultaat:€ 882,76