Rabobank Salland

St Vrienden van ' t Dijkhuis

Doel van de stichting is het veraangenamen bewoners en medewerkers en financieren die zaken waar 't Dijkhuis geen budget voor heeft

Bestedingsdoel

Aanschaf van een Silverfit. Dit is een apparaat voor demente bewoners van 't Dijkhuis.
Resultaat:€ 602,42