Rabobank Salland

Jeugdsoos Lierderholthuis

Tijdens het schooljaar komt de jeugd van Liederholthuis ongeveer iedere twee weken bij elkaar in jeugdsoos voor een gezellige soosavond of leuke activiteiten!

Bestedingsdoel

Hoe meer wij te besteden hebben, hoe vaker wij een leuke activiteit voor de jeugd kunnen organiseren!
Resultaat:€ 172,97