Rabobank Salland

Jeu De Boules Ver. De Vijfhoek

Jeu de Boulesvereniging met een ledenbestand van 76 personen. Opgericht 4 februari 1999

Bestedingsdoel

De aanleg van een waterleiding in ons clubonderkomen op het terrein van voetbalvereniging
SV Colmschate in Deventer.
Resultaat:€ 89,47