Rabobank Salland

Stichting Oranjecomité Diepenveen

Stichting Oranjecomite Diepenveen is een non profitable stichting, die gedurende het jaar een aantal activiteiten organiseert voor zijn donateurs en andere inwoners van Diepenveen, jong en oud. Op Koningsdag zijn er activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar tot de aller oudste inwoners van ons mooie dorp in Sparrenheuvel. Daarnaast organiseren we samen met het Comité Kennismaken en Ontmoeten een midzomeravond en is er halverwege december een lichtjeswandeling.

Bestedingsdoel

De lichtjeswandeling is aan vernieuwing toe en om er een ludiek tintje aan te geven zijn extra fondsen nodig.
Ga naar de website van Stichting Oranjecomité Diepenveen
Resultaat:€ 208,76