Rabobank Salland

Stichting de Zonnebloem Deventer Zuid

Iedereen met een lichamelijke beperking die gebruik wil maken van onze activiteiten kan hieraan deelnemen

Bestedingsdoel

Het organiseren van een leuke middag met diverse activiteiten o.a. een bingo en een optreden
Resultaat:€ 214,73