Rabobank Salland

Stichting IJsbaan Haarle

In de winter bij vriezend weer, iedereen de gelegenheid geven aan om te schaatsen

Bestedingsdoel

Onderhoud clubgebouw, water op de ijsbaan pompen, brandstof voor ijsveger en kachel,
Resultaat:€ 172,97