Rabobank Salland

Popkoor Fitis

Gemengd popkoor uit Wijhe en omgeving met ca. 20 enthousiaste leden

Bestedingsdoel

Bijdrage in de kosten voor aanschaf van bladmuziek en inhuur van de dirigent en pianist
Resultaat:€ 274,37