Rabobank Salland

Drijver's Tennisclub

Drijver’s Tennis Club (hierna te noemen Drijver’s TC) bestaat sinds 1951 en ligt aan de Platvoetsdijk 2 in Deventer. Een prachtig park met een modern clubhuis en met 7 all weather banen waardoor er gedurende het gehele jaar getennist kan worden. Momenteel heeft Drijver’s TC circa 400 seniorleden en 100 jeugdleden.

Drijver’s TC kenmerkt zich door de combinatie van recreatief en prestatief tennis. De club kent een gevarieerd ledenbestand zowel qua speelsterkte als qua leeftijd.

Bestedingsdoel

Na 12 jaar vertonen de banen slijtage, waren de banen niet meer egaal en ook de drainage van de toplaag was sterk afgenomen, wat betekent dat er minder op de banen gespeeld kon worden bij regen. Uit een onderzoek door een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf in 2016 bleek dat de kwaliteit van de banen in de loop der jaren sterk achteruit gegaan was. Men weet dit aan de sterk vervuilde en versleten toplaag. Tevens werd geconstateerd dat er een sterke terugloop was van de waterdoorlaatbaarheid.
Ga naar de website van Drijver's Tennisclub
Resultaat:€ 477,17