Rabobank Salland

De Melodies

De Melodies is een orkest waarin gemusiceerd wordt door ongeveer 25 mensen met een beperking in de leeftijd van 20 tot 70 jaar. Bescheiden begonnen in 1979, maar intussen met een wisselend repertoire optredend in de regio.

Bestedingsdoel

In 2019 vieren we het 40-jarig bestaan en starten we met een nieuwe dirigent. Vanwege de geringe contributie, zijn we afhankelijk van bijdragen van anderen. Door de Rabo ClubSupport hopen we iets gemakkelijker te kunnen investeren in onze muzikale toekomst.
Resultaat:€ 835,04